Till flygbladets startsida

-----------------------------------------


BÖCKER OCH RAPPORTER ANG. INVANDRING OCH SEXUALBROTT


---


FORSKARRAPPORT FRÅN LUNDS UNIVERSITET

Fyra forskare vid Lunds universitet har studerat alla personer mellan 15 och 65 år som dömdes för våldtäkt eller försök

till våldtäkt mellan år 2000 och 2015. Syftet med studien är att skapa fördjupad kunskap om våldtäktsmännens

bakgrund och se om det är information som går att använda i det brottsförebyggande arbetet.

En sak som forskarna kommer fram till i studien är att 60 procent av våldtäkterna mellan år 2000 och 2015 begicks av

invandrare som antingen är födda i ett annat land eller har minst en förälder född i ett annat land. Omkring 40 procent

av de dömda våldtäktsmännen är utlandsfödda.


Läs rapporten ”Swedish rape offenders — a latent class analysis” publicerades i Forensic Sciences Research.

Läs artikel i Samhällsnytt.---


EXPRESSENS REPORTAGE OM VÅLDTÄKTER

Expresen har i mars 2018 publicerat en studie om gruppvåldtäkter.


Citat ur artikeln:

"De 43 männen i Expressens granskning var i snitt 21 år gamla när de begick brottet. En tredjedel av dem hade

tidigare dömts för brott i Sverige och en övervägande majoritet av dem är födda utomlands eller i Sverige av

två utländska föräldrar"


Klicka här för att läsa sammanfattningen


---


AFTONBLADETS  REPORTAGE OM VÅLDTÄKTER

Aftonbladet har i maJ 2018 publicerat en studie om gruppvåldtäkter.


Citat ur artikeln:

"Våldtäktsmännen var oftast unga, och påverkade. De kände sitt offer. De flesta, 82 av 112, är födda i länder

utanför Europa"


Klicka här för att läsa sammanfattningen


---


SVT UPPDRAG GRANSKNING REPORTAGE OM VÅLDTÄKTER


Uppdrag granskning har kartlagt alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren.

Gärningsmännen har ofta varit påverkade av alkohol eller narkotika. 58 procent av gärningsmännen är

födda utomlands.


Klicka här för att läsa och se SVTs reportage


---


JONASSONRAPPORTEN

En vetenskaplig rapport baserad på över 4,000 fällande sexualbrottsdomar från svenska domstolar under

de senaste 5 åren.


Klicka här för att läsa sammanfattningen


---


BOKEN "VÅLDTÄKT OCH KULTUR"

Ann Heberlein är författare, debattör och Moderat riksdagskandidat. Hon har sommaren 2018 publicerat sin

bok "Våldtäkt och kultur".


Så här presenterar hon den:

”Efter att ha gått igenom samtliga domar i sexualbrottsmål mellan åren 2012 och 2017 är min hypotes

följande: Denna utveckling går till stor del att förklara med hänvisning till den stora invandringen av män

från Mellanöstern, Nordafrika och Centralasien. Det är enligt min mening konflikter mellan kulturer, normer

och värderingar som utgör den mest fundamentala orsaken till ökningen av sexuellt våld i vårt land.”


Klicka här för att provläsa 1a kapitlet


---


Mera information om Jonassonrapporten


JP Jonasson har själv och på egen bekostnad tagit fram en statistikrapport om sexualbrott. D.v.s. har  gjort det jobb

som våra myndigheter med BRÅ i spetsen borde gjort för länge sedan.


Det är ett helt otroligt jobb som har lagts ner. Rapporten baseras på över 4,000 fällande sexualbrottsdomar från

svenska domstolar under de senaste 5 åren. JP Jonasson offentliggör dessutom alla de data han byggt sin

undersökning på. Alla kan alltså själva kontrollera att de han rapporterar är korrekt.


Läs hela undersökningen på hans blogg. Där har han dessutom lagt ut hela källmaterialet som tabbad textfil så

att vem som helst kan importera det till ett annat program för vidare egna studier. Dessutom finns där kopior på

samtliga de domar som är underlag för studien.VARFÖR HAR STUDIEN GJORTS ?


Så här skriver JP Jonasson om sin undersökning:

"Undersökningen är ett gensvar på regeringens vägran att ge BRÅ i uppdrag att ta fram officiell, aktuell statistik

över invandrares brottslighet. Den genomfördes under maj-september 2017 och omfattar drygt fyra tusen

fällande domar. Gärningsmäns härkomst har kartlagts grundligt genom offentliga uppgifter."GÅR DEN HÄR RAPPORTEN ATT IFRÅGASÄTTA ?


Det korta svaret är NEJ, den går inte att ifrågasätta. Man kan säkert ha synpunkter på metod, språk, diverse

detaljer, enstaka slutsatser m.m., men i allt väsentligt verkar de övergripande slutsatserna i rapporten korrekta

och trovärdiga.


Vissa debattörer har tagit sig friheten att kritisera JP Jonasson eftersom han saknar akademiska meriter. Det är

inget annat än ett oärligt sätt att kritisera från de som inte har några seriösa argument att komma med.


Mina egna akademiska meriter börjar visserligen vara ganska gamla, men så här mycket kan jag ändå säga.

Det behövs inga akademiska meriter för att göra det jobb JP Jonasson har gjort. För den här formen av

faktainsamling och den här formen av analys och presentation kan en duktig "amatör" göra ett minst lika bra jobb.

Dessutom tror jag att de flesta av oss föredrar en amatör som gör ett ärligt jobb framför ett proffs som ljuger.


Min åsikt är att JP Jonasson har gjort ett enastående jobb och jag tror att hans insats kommer att bli ett landmärke

i den här debatten.


Det skall bli intressant att se vilken ytterligare kritik som kommer. Har Jonasson kanske förfalskat 4,000 domar?

Deltager kanske Sveriges domstolar i någon slags konspiration vars syfte är att svärta ner vissa grupper?


Det finns faktiskt människor som ifrågasätter precis vad som helst som inte stämmer med deras bild av hur

verkligheten borde se ut. I Sverige har vi tyvärr oturen att ha många sådana människor i makt- och mediaeliten. HÄR KAN DU LÄSA RAPPORTEN


Sammanfattning av rapporten

https://pjjonasson.wordpress.com/2017/10/23/ny-undersokning-om-utlanningar-och-sexualbrott/amp/


Hela rapporten som pdf-dokument

https://pjjonasson.files.wordpress.com/2017/10/sexualbrottslighet_bland_man_fodda_i_sverige_och_i_utlandet_v3.pdf


Källdata som tabbad textfil

https://minfil.org/58Y8K6ceb6/Sexualbrottslighet_kalldata_tab_txt.txtIFALL CENSUREN SLÅR TILL

Det är många krafter som försöker censurera denna rapport. Därför har vi lagt upp säkerhetskopior på länkar enligt nedan:


Sammanfattning

Hela rapporten

Källdata HJÄLP TILL ATT SPRIDA INFORMATIONEN


Makthavarna har under lång tid försökt censurera den information som finns i denna rapport. Det är därför viktigt att alla

hjälper till med att nu sprida den så mycket som möjligt. PÅ http://flygbladet.com/ finns bilder (MEMes) och flygblad som

är lämpliga att använda vid sådan spridning.HUR RAPPORTERAR MEDIA ?


Systemmedia (DN, SvD, Exp, AB, SVT m.fl.) har knappt nämnt denna rapport. Varför? Vill man möjligen i vanlig ordning

försöka tiga ihjäl fakta som inte stämmer med den egna verklighetsbilden?


Däremot har alternativ media börjat skriva. Här har du några exempel:

https://samtiden.nu/2017/10/enorm-overrepresentation-av-utlandska-man-vid-grova-valdtakter-privat-undersokning-gor-bras-jobb/

https://samnytt.se/genomgang-av-domar-i-sexbrottmal-visar-utlanningar-grovt-overrepresenterade-i-sexualbrott/

http://katerinamagasin.se/ny-sexbrottsstudie-90-av-gruppvaldtakter-i-sverige-begas-av-man-med-utomeuropeisk-harkomst/

https://nyheteridag.se/patrik-40-gjorde-egen-studie-om-sexbrott-956-procent-av-overfallsvaldtakterna-begas-av-invandrare/

https://www.nyatider.nu/ny-statistik-om-sexualbrott-visar-kraftig-overrepresentation/

http://www.friatider.se/ny-unders-kning-om-sexbrott-956-procent-av-verfallsv-ldt-kter-beg-s-av-invandrare

https://samnytt.se/tingsratter-vagrade-samarbeta-i-kartlaggning-av-domda-sexbrottslingar/
--------------------------------------------


Nedanstående text skrevs i samband med att Ann Heberlein presenterade sitt bokprojekt.


CENSUR AV ANN HEBERLEIN


Ann Heberlein är en känd och respekterad författare och debattör. Dessutom teologie doktor och snart kanske

riksdagsman för Moderaterna.


Hon planerar nu att skriva och ge ut en bok som redogör för ev. samband mellan våldtäkter, invandring och

invandrarnas kultur.


Från den politiskt korrekta sidan gör man nu allt för att stoppa projektet redan innan det hunnit starta. 


Så här kan du stödja henne

https://ledarsidorna.se/start/crowdfunding-for-boken-valdtakt-och-kultur/

https://nyheteridag.se/efter-kickstarters-och-aktivisters-attacker-heberlein-startar-egen-insamling/


Mera information om den kommande boken

https://ledarsidorna.se/start/crowdfunding-for-boken-valdtakt-och-kultur/


Läs mera om vad media skriver

https://samtiden.nu/2018/01/kickstarter-stangde-ner-insamlingen-av-heberleins-valdtaktsbok-som-fick-publicitet-dn/

https://nyheteridag.se/heberleins-m-kartlaggning-av-valdtakter-stoppas-av-kickstarter-inkommit-massanmalningar/

https://samnytt.se/insamling-till-kartlaggning-av-valdtaktsvagen-stoppad/

http://www.friatider.se/ann-heberlein-skriver-bok-om-v-ldt-kter-och-invandring-nu-stoppas-hennes-crowdfunding

https://ledarsidorna.se/notis/notis-heberleins-suspendering-uppmarksammad-i-usa/


Kommentarer från Ann Heberlein

https://ledarsidorna.se/2018/01/att-ge-upp-ligger-inte-for-mig/