ANG. FITTJA-DOMEN


Södertörns tingsrätt har nyligen kommit med en spektakulär dom i det s.k. gruppvåldtäktsmålet i Fittja. Det är bara

ännu en i en lång rad av domar som utmanar det allmänna rättsmedvetandet.


Svenska domstolar tycks ha problem med bevisvärdering. Om en vanlig Svensson begår ett "struntbrott" tycks

beviskraven vara mycket låga. I många andra fall, t.ex. i floden av våldtäktsmål, har man istället höjt beviskraven

till orimliga nivåer.


-----------------------------------------------------------


FEGA JURISTER - NU PÅ DEN ONDA SIDAN ?


Gotlandsåtalet, Uppsaladomen, Östersundsåtalet m.fl. spektakulära rättsfall den senaste tiden gör att man börjar

undra. Har Sveriges juristkår gått över till den onda sidan?


Att man har en fin utbildning, en fin titel och en fin position i samhället behöver inte innebära att det man gör är

rätt och riktigt. Jurister och advokater fanns även i:

- Hitlers Tyskland

- Stalins Sovjet

- Mussolinis Italien


Även dessa jurister och advokater företrädde det "rådande rättssamhället" i respektive stat. Jag tror dock att de

flesta är överens om att dessa jurister och advokater inte företrädde den goda sidan. 


Hur är det egentligen med det svenska rättssamhället och Sveriges jurister och advokater?


-----------------------------------------------------------


ÄR SVERIGES RÄTTSVÄSENDE POLITISKT ?


Nej, men visst handlar det många gånger om åtal och domar i politiskt korrekt anda. Den politiskt korrekta andan

tycks vara att stor hänsyn skall tagas till gärningsmannen och dennes intressen. Hänsyn till brottsoffret och

svenska folkets intressen verkar dock vara mindre viktig.


Alla aktörer i en rättsprocess har egna privata politiska åsikter. Det gäller naturligtvis även åklagare, domare och

nämndemän. Att tro något annat än att dessa personers privata åsikter kan påverka åtal och domar är

naturligtvis naivt.


I Sverige tycks vi ha fått ett rättspraxis som innebär att åklagare inte törs eller vill åtala, eller åtalar politiskt

korrekt, samt att domstolar dömer politiskt korrekt.


-----------------------------------------------------------


VAD GÖR ADVOKATSAMFUNDET ?


Har börjat ta en allt mera politisk position med frekventa utspel där man sätter stor vikt vid diverse juridiska

spetsfundigheter. Någon större omsorg om Sverige eller det svenska folket tycks sällan få plats i dessa

ställningstaganden. Det är nästan som om man ville premiera myndighetstrots och laglöshet från vissa grupper


Samfundets ordförande har offentligt kallat de miljontals svenskar som inte delar hennes ädla åsikter inom

vissa områden för "brunråttor". Tidningen Expressen hakade på och gick t.o.m. ett steg längre då man i princip

föreslog avlivning av dessa brunråttor.


Några protester från Sveriges advokatkår har inte hörts.


Innebär det att man delar hennes åsikter?


Eller är de pengar man tjänar på den rådande situationen för viktiga för att man skall våga opponera sig? 


-----------------------------------------------------------


JURIDIK ÄR INGEN EXAKT VETENSKAP


Olika personer och olika domstolar kan döma på olika sätt. Exakt samma fall kan dömas på olika sätt beroende

på hur domstolen väljer att värdera fakta i målet och hur domstolen väljer att ta hänsyn till den flexibilitet som

lagstiftningen ger utrymme för.


Det finns i princip alltid ett utrymme för åtal och domar som sträcker sig från "MILT" till "STRÄNGT".


Många politiskt korrekta debattörer hävdar med dårars envishet att rättstillämpningen på något sätt skulle vara

huggen i sten och att gjorda beslut vare sig kan eller får ifrågasättas. Så är naturligtvis inte fallet.


-----------------------------------------------------------


FEGA RYGGRADSLÖSA JURISTER


Lagstiftningen behöver skärpas på många punkter, men jag vill påstå att dagens, för det allmänna

rättsmedvetandet, ofta stötande rättstillämpning i allt väsentligt beror på en feg, ryggradslös och

politiskt korrekt juristkår.


Det tycks gälla alla aktörer inkl. åklagare, advokater, domare och nämndemän.


-----------------------------------------------------------


LITE LÄNKAR OM OVAN ANGIVNA HÄNDELSER


Fittjadomen

http://flygbladet.com/dokument/domar/fittja.pdf


Gotlandsvåldtäkten

https://petterssonsblogg.se/2016/10/18/valdtakten-pa-gotland/

http://www.friatider.se/utredning-l-ggs-ned-om-gruppv-ldt-kt-p-gotland

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24230795.ab

http://www.expressen.se/nyheter/haxjakten-drar-fram-pa-gotland/


Uppsaladomen

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1661659474127250&id=100008496400544

https://detgodasamhallet.com/2017/01/12/uppsala-valdtakten-har-offer-blivit-forovare/

http://www.expressen.se/nyheter/fem-tonaringar-doms-for-grov-gruppvaldtakt/


13-årigen i Östersund

http://www.friatider.se/tal-l-ste-13-rig-flicka-p-skoltoalett-och-v-ldtog-henne

https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10154268021038231


Diverse

http://www.dagensjuridik.se/2016/07/upphavd-utvisning-valdtaktsdomd-inte-tillrackligt-grovt-i-utlanningslagens-mening


https://samnytt.se/farsk-hd-dom-aktualiserar-lagstiftarens-bekymmer-med-domstolsaktivism/