Till flygbladets startsida

-----------------------------------------


VARFÖR PRATAR ALLA OM FINSPÅNG?


Ännu så länge handlar det om en vision. En idé om hur svenska folket skall få upprättelse. Det handlar

om folktribunalen i Finspång, d.v.s. en framtidsvision av den serie av rättegångar där vi, det svenska folket,

skall ställa våra landsförrädare till svars.


De tyska nazisterna dömdes i Nürnberg.


Finspång känns som en passande plats där vi kan döma våra svenska förrädare. Begreppet lanserades

ursprungligen av den s.k. althögern, men är så bra att det numera tagits upp av stora delar av den svenska

patriotiska rörelsen.HJÄLP TILL ATT SPRIDA IDÉN OM FINSPÅNG


Om du är en svensk patriot så får och bör du använda begreppet. Det är viktigt att våra fiender

förstår vad vi menar när vi talar om Finspång.


-------------------------------------------------


DET HÄR HAR DE GJORT


Makthavarna har med bedrägliga avsikter och en egen till stor del dold agenda utnyttjat svenska folkets

traditionella tillit och i lönndom fört en politik som inte haft förankring hos folket och inte heller redovisat

i någon valrörelse. Man har inte bara försökt dölja vad som skett utan också attackerat varje

oppositionsyttring med anklagelser om att vara någon slags föraktfull -ism.


Svenska folket har litat på sina makthavarna och att dessa alltid skall handla med svenska folkets bästa

som första prioritet.


När det slutligen börjar stå klart att så inte alls är eller har varit fallet är skadorna redan enorma.DE SKYLDIGA MÅSTE STRAFFAS !


Alla de som har bidragit till det gigantiska bedrägeriet mot det svenska folket måste ställas inför rätta.

De har förorsakat enorma kostnader och enorma skador på vårt land. Skador som kanske kommer att

ta generationer att reparera om det ens någonsin blir möjligt. De skall inte kunna gå vidare som om

inget har hänt.


Vi skall inte:

- Glömma

- Förlåta

- Släta över eller förminska


Istället skall vi:

- Spåra upp dem.

- Ställa dem inför rätta.

- Straffa dem.


De bör alla ställas till svars. Från nationens ledning ända ner till den enskilde medlöparen.

Vare sig man har varit direkt medverkande i att planera och genomföra eller att man "bara"

deltagit i mörkläggningen skall man ställas till svars.


Om dagens lagstiftning inte räcker till för att straffa dem måste vi helt enkelt förändra

lagstiftningen.


Vi bör överväga alla till buds stående medel inkl. retroaktiv lagstiftning och/eller

grundlagsändringar och/eller uppsägning av nationella och/eller internationella avtal,

förpliktelser eller medlemskap.


Straffskalorna bör rimligen inkludera lagens strängaste straff och dessutom möjligheten

att konfiskera alla tillgångar från de dömda. Eventuell skärpning av det som idag är lagens

strängaste straff bör eventuellt också övervägas.


Inget forum, vare sig nationellt eller internationellt skall få förvägra svenska folket rätten att

utkräva ansvar från de som svikit och förrått oss.


Hur realistiska är dessa krav?


Det kan man naturligtvis spekulera om, men ett är säkert.


Om

- tillräckligt många blir

- tillräckligt rasande och

- tillräckligt högljutt och

- tillräckligt bestämt

ställer dessa krav så kommer till slut något att hända.


Framtiden får utvisa exakt vad som kommer att hända.HUR SKRIVER ANDRA


https://www.svd.se/makthavare-bor-straffas-for-sina-misslyckanden

https://detgodasamhallet.com/2018/01/07/gastskribent-leo-sundberg-lat-politikerna-fa-uppleva-sin-politik-pa-nara-hall/