Till flygbladets startsida

-----------------------------------------


Vi lever i en grym och orättvis värld


Större delen av världens befolkning lever i förhållanden som från en svensk synvinkel är fattiga och eländiga,

där man saknar adekvat tillgång till vård, skola och omsorg, och kanske förföljs, fängslas eller dödas för sina

politiska ståndpunkter eller sin religiösa övertygelse. 


Tyvärr ser världen ut på det viset, och det är inte mycket vi, det lilla svenska folket, kan göra åt det. Det är vare

sig möjligt eller önskvärt att vi försöker blanda oss i allting och överallt och försöker lösa problem som inte är

våra och som vi inte heller har skulden till.


Vi skall inte göra andras problem till våra problem. Ej heller kan vårt land bli en tillflyktsort och fristad för allt

elände och alla problem från hela världen.


Givetvis skall vi i rimlig utsträckning erbjuda vår hjälp när så är önskvärt och möjligt, men det skall vara upp till

oss, det svenska folket, att bestämma såväl metoder för som storlek av sådan hjälp. Makthavarna har ingen

rätt att göra det över våra huvuden.Vi är på väg att förlora vårt land


Makteliten har tagit sig rätten att våldföra sig på vårt gemensamma arv, landet Sverige. Man ger bort det

välstånd som byggts upp av generationer av svenskar till en aldrig sinande ström av främlingar, och det gör

man utan krav på några rimliga motprestationer.


Illegala migranter strömmar in över våra gränser och det tycks vare sig finnas vilja eller intresse för att göra

något åt det. Hur många sådana som redan finns i vårt land är det egentligen ingen som vet.


Dagens svenska folk är därför på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Det är inte längre en fråga om det sker,

utan när det sker. Med nuvarande migrationsströmmar och nativitetsdifferanser kommer det att ske inom

överskådlig framtid.


Makteliten har dessutom tagit sig rätten att våldföra sig på det kulturella arvet, d.v.s. allt det som gör att

Sverige är Sverige. Vår historia vill man skriva om. Flaggan och nationalsången hånar och leker man med,

och det mesta annat som utgör det kulturella arvet ser man ner på och vill avskaffa eller förändra. 


Det svenska rättssamhället tycks vara på väg att haverera och trycks steg för steg tillbaka av krafter som inte

har någon respekt för det och som använder allt grövre våld i sitt agerande.


Delar av Sverige är på väg att brytas ut till enklaver, till vilka vissa grupper anser sig ha bättre rätt än landet

Sverige och där svensk lag och rätt i princip har upphört att gälla.


Allt större grupper är heller inte längre lojala mot landet Sverige, det svenska folket och det svenska

samhället, utan istället mot främmande länder, kulturer, religioner och andra krafter.


Resurserna förbrukas snabbt och till de egna finns det allt mindre kvar. Antalet fattigpensionärer, arbetslösa,

bostadslösa, sjuka utan hjälp och andra svaga grupper växer hela tiden.


Vårt land befinner sig nu i en djup och accelererande kris på många fronter. Det börjar nu bli mycket bråttom,

att göra något åt problemen.


Den svenska demokratin och det öppna, jämställda, sekulära svenska samhällsbygget är hotat och är under

attack från krafter som vill förändra det till det sämre.Förräderiet mot det svenska folket


Sverige har i betydande utsträckning och under lång tid styrts av en elit som saknat intresse och respekt för

folkets vilja. Makten har inte varit den folkets tjänare den skall vara, utan snarare tvärtom.


Nuvarande och tidigare regeringar har, med hjälp av övrig maktelit och opinionsbildare, under lång tid

agerat grovt bedrägligt genom att i lönndom bedriva en politik som saknat stöd hos svenska folket, och som

inte heller varit den politik som utlovats i diverse valrörelser. Man har inte bara försökt dölja vad som skett

utan också attackerat varje oppositionsyttring med anklagelser om att vara någon slags föraktfull -ism.Svenska folket har litat på sina makthavarna och att dessa alltid skall handla med svenska folkets bästa som

första prioritet. När det slutligen börjar stå klart att så inte alls är eller har varit fallet är skadorna redan enorma.


Det handlar om ett gigantiska bedrägeri som har förorsakat enorma kostnader och enorma skador. Skador

som kanske kommer att ta generationer att reparera om det ens någonsin blir möjligt.


Det måste komma en dag då dessa människor ställs till svars. Det är fullständigt orimligt att de ansvariga

skall kunna gå vidare som om inget har hänt.Vår västerländska civilisation är hotad


Inte bara vårt land, utan hela  vår västerländska civilisation är hotad. Vi är utmanade av onda, farliga och

skoningslösa krafter som hatar oss och som vill förinta oss. Dessa krafter har förklarat krig mot oss och

genomför nu den ena attacken efter den andra. 


Vi kan inte längre hoppas på att prata fienden till rätta. En gång i tiden försökte man prata Hitler och

Nazisterna tillrätta, men det fungerade inte heller.


Det är dags för oss att inse att vi har att göra med en skoningslös fiende som menar allvar. Vi måste nu

acceptera att vi befinner oss i krig och börja agera utifrån det:

- Krigets lagar skall gälla.

- Krigets metoder skall användas.


Till att börja med måste vi ta kontroll över våra gränser och säkra att inte ännu mera oönskad migration

och andra problem strömmar in över dessa.


Fiendens soldater, som nu t.o.m. finns mitt ibland oss, måste sedan nerkämpas med alla till buds stående

medel, inkl. dödligt våld. I de fall man tillfångatager fiendens soldater ställer man dem inte inför rätta, utan

man internerar dem i krigsfångeläger, där får de kvarstanna tills den dag stridigheterna eventuellt är över.


Även alla de människor som sympatiserar med, eller stödjer fienden och dennes aktiviteter måste

interneras, eller omhändertagas på annat lämpligt sätt.


Största risken för vår västerländska civilisation tycks just nu vara att vi kanske inte längre har förståndet,

viljan, förmågan och modet att försvara oss.


----------------------------------------


LÄS OCKSÅ


Folkutbyte pågår

http://flygbladet.com/dokument/folkutbyte


Har Sveriges inbördeskrig startat?

http://flygbladet.com/dokument/inbordeskrig


Kriget är här

http://flygbladet.com/dokument/krig


Krigsbrott mot svenska folket

http://flygbladet.com/dokument/krigsbrott


Jonassonrapporten - Vilka begår sexualbrotten?

http://flygbladet.com/dokument/jonas