Till flygbladets startsida

-----------------------------------------


VAD ÄR DET SOM SKER I SVERIGE ?


Det svenska rättssamhället tycks vara på väg att haverera och trycks steg för steg tillbaka av krafter som

inte har någon respekt för det. 


I stort sett dagligen rapporterar media om hur: 

- Det skjuts, sprängs och knivhuggs.

- Bilar bränns och egendom vandaliseras.

- Kvinnor våldtages och poliser stenas.

- Det religiösa våldet och förtrycket växer.

- Antalet s.k. NoGoZonerna växer.


Landet styrs av en politisk elit och dess medlöpare inom framförallt media och kultur. Dessa har sedan länge

förlorat all kontakt med folkviljan och stämplar varje opposition som någon föraktfull ”-ism”. Denna maktelit har

tagit sig rätten att våldföra sig på det gemensamma arvet, d.v.s. landet Sverige. Med dårars envishet ger man

nu bort det välstånd som byggts upp av generationer av svenskar till en aldrig sinande ström

av främlingar, och det gör man utan krav på några rimliga motprestationer.


Man har dessutom tagit sig rätten att våldföra sig på det kulturella arvet, d.v.s. allt det som gör att Sverige är

Sverige. Flaggan spottar man på. Nationalsången hånar och leker man med. Och det mesta annat som utgör

det kulturella arvet hånar och ser man ner på och vill avskaffa. 


Resurserna förbrukas snabbt och till de egna finns det snart inget kvar. Antalet fattigpensionärer, arbetslösa,

bostadslösa, sjuka utan hjälp och andra svaga grupper växer hela tiden. Man har sedan länge glömt all

hänsyn till svenska folket vars intressen man är valda att förvalta.SÅ BÖRJADE DET I LIBANON


Libanon, det land som en gång i tiden kallades Mellanösterns Schweiz p.g.a. sitt välstånd och sitt väl

fungerande samhälle. Landet utmärktes av en fredlig samexistens mellan de inhemska folkgrupperna varav

den största var de maronitiskt kristna. Libanon betraktades  som ett av de mest stabila och västorienterade

länderna i Mellanöstern.


Man började så småningom ta emot stora mängder flyktingar från angränsande muslimska länder.


En del av de nyanlända vägrade respektera landets lagar, krävde istället särbehandling och fick t.o.m. visst

stöd för det från vissa inhemska grupper. Detta tillsammans med diverse andra faktorer började därför

destabilisera landet.


Till följd av ökade spänningar mellan folkgrupperna utbröt under 70-talet ett blodigt inbördeskrig som sedan

pågick under lång tid.


Det finns många svenskar med rötter i Libanon. Många av dessa ser med fasa på det som nu händer

i Sverige och ser paralleller med det som en gång i tiden hände i Libanon.


De har flytt från ett inbördeskrig. Skall de snart behöva fly från ett till?BÖRJAR DET NU I SVERIGE ?


Migrationsverket tycks ha förvandlats till en slags framskjuten bas för en 5e kolonn. Vänskapskorruption,

penningkorruption och tjänstemän som driver egen politik verkar förekomma. Svenska uppehållstillstånd

tycks delas ut som om de vore värdelös smågodis.


Man kan vidare konstatera att vi på kort tid har tagit emot upp emot 100,000 unga män i vapenför ålder.

Unga män som har kommit utifrån och trängt sig in i vårt land och nu vägrar att lämna det och istället kräver

att bli försörjda.


Unga män som vi ofta inte har en aning om vilka de är, varifrån de kommer och vad de sympatiserar med.

Kontrollerna vid ankomst till Sverige har varit i stort sett obefintliga och ofta har det varit omöjligt att verifiera

identitet och/eller ålder. Falska och/eller multipla identiteter tycks ha  förekommit.


Unga män som dessutom inte alltid respekterar svenska lagar och bestämmelser och ibland inte klarar av

att uppföra sig i det svenska samhället.


Ingen vet heller hur många det faktiskt handlar om. Kan lika väl vara 200,000 som 100,000.


Vi kan nog vara säkra på att deras främsta lojalitet inte är mot landet Sverige och det svenska folket.


Skall vi bedöma utifrån vad som har hänt i t.ex. Tyskland, Frankrike, Belgien m.fl. länder kan det vara

förknippat med stor fara att ha dessa grupper av unga män i landet. Skall vi bedöma utifrån vad som hände i

Libanon kan det vara slutet för vårt land Sverige.VAD GÖR SVERIGES MAKTHAVARE ?


Egentligen ingenting annat än svamlar. Makthavarna tycks vare sig ha förstånd, mod, kraft eller vilja för att

försöka göra något åt situationen.


Det enda man är riktigt bra på är att till varje pris mörklägga rapportering om problemen.VAD BÖR SVERIGES MAKTHAVARE GÖRA ?


Sveriges makthavare kan inte fortsätta att vara naiva och acceptera det som sker. Något måste göras och det

börjar bli bråttom. Det är dags att stoppa utvecklingen, samt att slå tillbaka. Det måste göras bestämt och med

ursinnig kraft och innan det är för sent.


Annars kanske vi står där en dag och får konstatera att vi förlorat vårt land.HELA SVENSKA FOLKET BORDE OROA SIG


I det svenska folket inkluderar jag:


Alla svenska medborgare

Oberoende av politisk eller religiös tillhörighet, ursprung, etnicitet, hudfärg eller andra särskiljande faktorer.


Alla väletablerade invandrare

Som på lagligt sätt kommit till och nu på lagligt sätt befinner sig i Sverige.

Som med seriösa och ärliga avsikter och på ett positivt sätt bidrager till det svenska samhället.


-------------------------------------------------------------------------


SPRID FLYGBLAD

Det är viktigt att sprida dessa tankar och farhågor till flera. Så kanske vi kan undvika en katastrof som

annars kommer att slita sönder vårt land.


Pdf-original till flygblad

http://flygbladet.com/dokument/inbordeskrig/inbord.pdf


---------------------------------------------


LÄS VAD SOM SKRIVS I PRESSEN


http://snaphanen.dk/2016/12/27/ar-sverige-paa-vag-mot-inbordeskrig/

http://dissidenter.com/2017/03/ar-sverige-pa-vag-mot-inbordeskrig/

https://www.aftonbladet.se/debatt/article11450153.ab

https://www.falkopingstidning.se/article/morell-sverige-pa-randen-till-inbordeskrig/

http://www.friatider.se/jyllandsposten-sp-r-inb-rdeskrig-i-sverige

https://putilov.org/2017/06/21/libanesiskt-scenario-i-sverige-pa-vag-in-i-ett-civilkrig/

https://putilov.org/2017/07/02/inbordeskriget-i-sverige-del-2/

https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE7942276/Gode-og-onde/

https://mickek69.com/2018/01/08/sverige-ar-trasigt-det-borjar-bli-krig-har-nu/

https://samnytt.se/akut-polisinsats-for-att-aterta-kvarteren-i-centrala-stockholm/

http://katerinamagasin.se/bianca-muratagic-attackerna-mot-strategiska-mal-paminner-om-hur-kriget-i-bosnien-startade


---------------------------------------------


LÄS OCKSÅ - VÅLDTÄKTER, ETT VAPEN MOT SVERIGE

Att våldtäkter har satts i system i inbördeskrig och andra konflikter är bekant. De betraktas helt enkelt som ett

vapen och som en del av krigföringen. Genom att sätta våldtäkter i system utövar man terror, förödmjukar,

förnedrar, visar sin makt och tvingar till underkastelse.


I historieböckerna kan vi läsa om hur det har skett i bl.a:

- Forna Jugoslavien

- Rwanda

- Sierra Leone

- Centralafrikanska republiken


Nu tycks vi behöva addera vårt Sverige till denna sorgliga lista?


http://flygbladet.com/dokument/krigsbrott/