Till flygbladets startsida

-----------------------------------------


DOM ÄR INTE KOMPATIBLA


Bland de många nyanlända finns det en andel som inte är kompatibla med ett öppet, demokratiskt, jämställt och

liberalt samhälle.


Det enda man egentligen kan debattera är hur stor denna andel är. Det vi nu ser på utvecklingen i vårt land tyder

på att andelen är mycket hög, och i värsta fall kan kullkasta hela grunden till det svenska samhällsbygget.


En betydande del av de s.k. nyanlända kommer från länder/kulturer där man tycker det är OK att:

- Hugga händer av småtjuvar.

- Betrakta kvinnor som något slags sällskapsdjur.

- Stena otrogna kvinnor till döds

- Halshugga religiösa avfällingar

- Hata kristna och judar

- O.s.v.

 

Dessutom kommer de ofta från länder/kulturer som i väldigt många andra avseenden är väldigt olika vårt

svenska samhälle. Om man tittar på dagliga nyhetsreportage från Mellanöstern och Nordafrika kan man få

en liten aning om olikheterna.


Hur kan någon tro att dessa människor helt förändras bara för att de passerar gränsen till i Sverige?

 

Nej, ett faktum är att de istället tar med sig sin kultur, sina åsikter, sina vanor och traditioner och sina konflikter

hit till Sverige. Det kaos vi nu ser utvecklas i Sverige beror till stor del på just detta.


Om man förnekar detta är man naiv, ansvarslös och verklighetsförnekare, eller så har man en dold agenda.

 

Det här handlar inte om främlingsfientlighet, rasism, fascism eller någon annan -ism. Det handlar helt enkelt

om sunt förnuft. Vill vi bevara vårt land, eller är vi beredda att låta det förfalla till ett Mellanösternliknande kaos

och förfall?


Människor som inte respekterar, accepterar och är beredda att verka inom vårt samhällsbygge skall heller inte

finnas här.