Till flygbladets startsida

-----------------------------------------VÅLDTÄKTER - ETT VAPEN MOT SVERIGE


Att våldtäkter har satts i system i inbördeskrig och andra konflikter är bekant. De betraktas helt enkelt som ett vapen

och som en del av krigföringen. Genom att sätta våldtäkter i system utövar man terror, förödmjukar, förnedrar, visar

sin makt och tvingar till underkastelse.


I historieböckerna kan vi läsa om hur det har skett i bl.a:

- Forna Jugoslavien

- Rwanda

- Sierra Leone

- Centralafrikanska republiken

Nu tycks vi behöva addera vårt Sverige till denna sorgliga lista?MAKTHAVARNA ÄR MEDBROTTSLINGAR


Det är helt uppenbart att svenska makthavare inte "bryr sig". Hur kan man annars förklara att:

- De flesta anmälningar läggs ner utan åtgärd.

- Man sätter inte in effektiva motåtgärder.

- Gärningsmännen skyddas.

- Brottsoffrena ifrågasätts.

- Protester slås ner (bl.a. Gotland sommaren 2016)

- Man mörklägger nyheter.

- Kritiker hånas och ifrågasätts.


Jag påstår att makthavarna tillsammans med sin svans av medlöpare inom främst media och kultur därför är

direkt medskyldiga till det som händer.DET ÄR FRÅGAN OM KRIG


Det pågår ett slags "hybridkrig" och svenska folket är måltavla för krigshandlingarna.


Våldtäkt – ett krigsbrott

För att motverka våldtäkt i krig har flera mellanstatliga överenskommelser slutits och den internationella

krigsdomstolen i Haag har fastslagit att våldtäkt i krig är ett krigsbrott. Se bl.a.

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sexuellt-vald/sexuellt-vald-i-krig-och-konflikt/STÄLL DEM TILL SVARS


Vi måste arbeta för att Sveriges makthavare skall ställas till svars för de brott de medverkar till. Det svenska

rättsväsendet kan inte anförtros att hantera detta, utan det måste istället handla om någon form av internationell

folkrättslig domstol.


Internationella brottmålsdomstolen

är förmodligen det rätta forumet. Enligt "verksamhetsbeskrvningen" skall den utgöra


"en internationell domstol och en permanent tribunal för att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten

och krigsförbrytelser enligt bland annat Romstadgan"


Se vidare info på:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_brottm%C3%A5lsdomstolenBROTT MOT MÄNSKLIGHETEN


Jag citerar några intressant delar av nedanstående wikipediaartikel.

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5ldt%C3%A4kt_i_krig


"När våldtäkt blir satt i system på detta sätt betraktas det numera som ett folkmord och brott mot

mänskligheten och bestraffas som krigsbrott"


"Även de LEDARE SOM inte aktivt deltagit i våldtäkten men ACCEPTERAT eller uppmuntrat till våldtäkt

kan dömas för brott mot mänskligheten"


Jag har markerat 3 ord med versaler, nämligen:

"LEDARE SOM ACCEPTERAT"


Just detta, d.v.s. "LEDARE SOM ACCEPTERAT" beskriver precis hur Sveriges makthavare agerar.


-------------------------------------------------------------


MERA INFORMATION


Några intressanta länkar ang. våldtäkter i krig

https://www.youtube.com/watch?v=xNDMk-XRGBw (TV2s Dokument Utifrån)

https://www.svd.se/valdtakter-i-krig-en-svarlost-brutalitet

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3724734

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sexuellt-vald/sexuellt-vald-i-krig-och-konflikt/

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5ldt%C3%A4kt_i_krig

http://www.morpheusblogg.se/2017/01/28/valdtakter-som-vapen/

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kraver-stopp-for-valdtakter-i-krig

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2013/08/Tva-miljoner-valdtagna-i-krigets-Kongo/


CENSURERADE LÄNKAR ?

Dessa länkar fanns så sent som för ett år sedan. Nu finns det dock inget innehåll längre. Är det frågan om censur?

https://www.dn.se/stories/stories-nyheter/stories-varlden/valdtakt-som-vapen-i-krig/

http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Konflikter/Kvinnor-fred-och-sakerhet/

https://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/e3251075554389fe91d17a794861d47b.pdf-------------------------------------------------------------


LÄS ÄVEN JONASSONRAPPORTEN

Där finns det statistik bl.a. över vilka som begår våldtäkter. Underlaget för rapporten är över 4 000 fällande

domar i svenska domstolar.


http://flygbladet.com/dokument/jonas/index.html