Till flygbladets startsida

-----------------------------------------


Brev till 7-klöverns Makthavarna


Jag känner en djup avsky för allt elände som ni har åstadkommit.


Ni har tagit er rätten att våldföra er på vårt gemensamma arv, d.v.s. landet Sverige. Med dårars envishet håller ni på

att bit för bit för bit ge bort vårt land till en aldrig sinande ström av välfärdsmigranter från 3e världen, och det gör ni

utan att ställa några som helst krav på rimliga motprestationer.


Dessutom har ni tagit er rätten att våldföra er på vårt språk. Rasist och fascist har förlorat sina ursprungliga meningar

och betyder nu istället meningsmotståndare. Pissränna är inte längre någonstans där man pinkar utan

meningsmotståndarnas publikationer. Svensk har fått betydelsen någon som bor, eller någon gång har bott, i Sverige.

 

Och inte nog med det. Ni har tagit tagit er rätten att våldföra er på vårt kulturella arv, d.v.s. allt det som gör att Sverige

är Sverige. Flaggan spottar ni på. Nationalsången hånar och leker ni med.  Och det mesta annat som utgör vårt

kulturella arv tycks ni håna, se ner på och vilja avskaffa. För er tycks svensk kultur inte ha något som helst värde

eller berättigande.


Jag är en vanlig Svensson och en lugn och sansad människa, men t.o.m. sådana som jag känner djup avsky för det

sådana som ni har förorsakat. Det gör jag tillsammans med idag troligen miljontals andra svenskar, och vi blir fler

och fler för varje dag som går.


Men många nöjer sig inte med att känna avsky. De känner hat, och djupt och innerligt hat. Gå in på sociala media

och i kommentarsfälten så får ni se. Hatet fullkomligt bubblar. Vissa nöjer sig inte ens med hat, utan börjar hota

med att ta till våld. Vi får verkligen hoppas att de inte menar vad de säger, för i så fall har problemen bara börjat.

 

Det är vad ni har lyckats åstadkomma. Ni har fått vanliga svenskar att börja hata varandra.


Det är inget bra recept. Titta på Europas moderna historia från ca. 1910 till ca. 1950 så ser ni vad sådant kan

resultera i. EUs kollaps i de former vi känner det ser vi kanske snart. För några dagar sedan varnade New York Times

om risken för Tysklands kollaps. Finland hade inbördeskrig 1918. Skall Sverige kanske behöva genomlida det nu

i vår tid?


Det är ni som är ansvariga för allt detta. Ni har pressat vanligt folk så långt att de snart ser sig tvungna att välja

mellan pest och kolera. Någon plats för en balanserad och sansad uppfattning tillåts inte av er. Vårt fina Sverige,

Norden och Europa är på väg att haverera tack vare naiva och ansvarslösa verklighetsförnekare.

 


Har vårt Sverige nått vägs ände?

Jag älskar mitt öppna, liberala, sekulära och demokratiska Sverige. Jag ser dock att det är under attack från krafter

som vill förändra det till det sämre. I värsta fall befarar jag att vårt Svenska samhällsbygge kan vara på väg mot

vägs ände. Inte för att det är något fel på det, men för att det inte längre verkar ha kraften, förmågan och modet

att försvara sig.


Jag är dock optimist och hoppas och tror att oredans tid så småningom skall kunna vara förbi.


Då måste vi helt enkelt ställa er som var ansvariga för eländet till svars. Ni måste fås att betala för allt det ni ställt till

med. Det är inte rätt om dagens gamla, sjuka och fattiga och kommande generationer skall behöva betala notan.

Vi bör överväga alla till buds stående medel inkl. retroaktiv lagstiftning och/eller grundlagsändringar, och

straffskalorna bör rimligen inkludera lagens strängaste straff.


Vi måste få till stånd någon slags haverikommission, sanningskommission eller liknande.


-----------------------------------------------


NÅGRA TANKAR OM FRAMTIDEN FÖR VÅRT LAND


Är Sverige på väg mot inbördeskrig?

http://flygbladet.com/dokument/inbordeskrig/index.html


Är det ett folkutbyte på gång?

http://flygbladet.com/folkutbyte


Förräderiet mot pensionärerna

http://flygbladet.com/dokument/pension/index.html


Vård och omsorg kollapsar snart

http://flygbladet.com/dokument/varden/index.html


Om våldtäkterna

http://flygbladet.com/dokument/jonas/index.html

http://flygbladet.com/dokument/krigsbrott/index.html


Skall vi straffa de skyldiga?

http://flygbladet.com/finspang