SVERIGES NO-GO-ZONER

I Sverige har vi vid det här laget (slutet 2017) närmare 100 s.k. nogozoner, d.v.s. områden där svensk lag och rätt i stort sett har upphört att gälla.


--------------------------------------


RINKEBY NÄSTAN SOM EN KRIGSZON

https://samnytt.se/rinkeby-ar-nastan-som-en-krigszon-jamfors-med-colombia-och-el-salvador/

https://samtiden.nu/2017/12/jamfor-rinkeby-med-krigszon-foreslar-ny-typ-av-atgarder/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6835575

https://nyheteridag.se/chef-for-riksenheten-mot-organiserad-brottslighet-rinkeby-liknar-en-krigszon/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/rinkeby-ar-nastan-som-en-krigszon

http://www.friatider.se/klagare-rinkeby-r-n-stan-som-en-krigszon

https://www.detfriasverige.se/rinkeby-en-krigszon/

https://petterssonsblogg.se/2017/12/04/rinkeby-kan-jamforas-med-en-krigszon/


--------------------------------------


OM NO-GO-ZONER

https://www.expressen.se/debatt/kriminella-kan-agera-som-de-vill-i-sina-no-go-zoner/

https://www.svd.se/oslos-polischef-fruktar-stockholms-no-go-zoner

https://www.svd.se/55-no-go-zoner-i-sverige

https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/LVMpJ/polisens-nya-rapport-61-utsatta-omraden-i-sverige

https://newsvoice.se/2017/06/12/23-sarskilt-utsatta-omraden/

https://nyheteridag.se/har-ar-no-go-zonerna-som-sverige-och-norge-brakar-om/

https://samnytt.se/pa-vag-mot-anarki/

https://samtiden.nu/2017/04/no-go-zoner-okar-goteborg/

https://samnytt.se/allt-allvarligare-hot-och-vald-mot-brevbarare/

https://nyadagbladet.se/inrikes/atta-nya-no-go-zoner-sverige/


--------------------------------------


GOOGLA SJÄLV

På "no go zon"

Nu i december 2017 får du ca. 500,000 träffar.

Vi kan nog förmoda att problemet är tämligen stort.


--------------------------------------


SÅ RÖSTAR SVERIGES NOGOZONER

http://flygbladet.com/dokument/nogozon/nogozoner-politikfakta.pdf