Till flygbladets startsida

-----------------------------------------


VÅRA ÄLDRE


Det blir allt sämre för våra äldre. 


Sveriges makthavarna bara svamlar och skyller på allt mellan himmel och jord. 

De törs inte ens berätta om den verkliga orsaken och att de själva bär skulden till det som sker.


Orsaken är väldigt enkel:

- Våra trygghetssystem har fått 100,000-tals nya kunder (s.k. nyanlända).

- Dessa har oftast inte bidragit till våra trygghetssystem.

- Många av dem kommer kanske aldrig att bidraga till våra trygghetssystem.


Därför räcker resurserna inte längre till för att de betalande kunderna, d.v.s. svenska folket, skall få rimlig

tillgång till de trygghetssystem man under generationer har byggt upp.MASSINVANDRINGEN TAR RESURSER FRÅN PENSIONÄRERNA

Redan 2010 var det ett parti som varnade. De politiskt korrekta reagerade genom hat och förföljelse. Nu 7 år

senare har vi facit i handen genom "pensionsförräderiet" torsdagen den 14/12 2017.


https://www.youtube.com/watch?v=XkRRdth8AHc

https://ledarsidorna.se/2017/10/pensionerna-migrationens-kostnader-tydliggjorda/HÖJD PENSIONSÅLDER

Makthavarna försnillar pensionspengarna och därför måste nu alla jobba längre. 


https://samtiden.nu/2017/12/pensionsforandring-med-en-outtalad-elefant-rummet/

http://www.friatider.se/klart-pensions-ldern-h-js-dramatiskt-f-r-att-klara-invandringen

https://www.svd.se/lagsta-pensionsaldern-hojs-till-64-ar

https://www.expressen.se/dinapengar/pension/allman-pension/lagsta-pensionsaldern-hojs-till-64-ar/355,000 FATTIGPENSIONÄRER

Sverige ligger i EUs bottenskikt och antalet fattigpensionärer växer nu snabbt. I våra nordiska grannländer

går utvecklingen åt motsatta hållet och pensionärerna får det istället allt bättre.


https://samtiden.nu/2017/09/sveriges-andel-fattigpensionarer-okar-tvartemot-ovriga-norden/

https://samtiden.nu/2016/09/sveriges-pensionarer-blir-grundlurade/

http://www.expressen.se/dinapengar/355-000-lever-under-gransen-for-fattigdom/

http://www.friatider.se/355000-svenska-pension-rer-under-fattigdomsgr-nsen

http://www.expressen.se/nyheter/de-bortglomda-pensionarerna/

http://www.expressen.se/dinapengar/pension/fler-fattigpensionarer--sa-ar-laget-pa-din-ort/

http://www.op.se/opinion/insandare/insandare-hur-kan-det-finnas-fattigpensionarer

http://www.senioren.se/amnen/fattigpensionarer/

https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/varfor-har-inte-sverige-rad-med-sina-gamla-/DÄRFÖR BLIR SVENSKA PENSIONÄRER ALLT FATTIGARE

Det skrivs en hel del om hur antalet svenska fattigpensionärer växer snabbt och nu

är uppe i ca. 350,000. Journalisterna, politiker och övriga makthavare är, eller i alla fall låtsas vara, förvånade.

Det är dock inga konstigheter, utan en direkt följd av den politik som dessa har genomfört och fortfarande driver..


Det finns t.o.m. en statlig utredning som berättar precis hur det kommer att bli. Se nedan.VARFÖR MÖRKAS DEN HÄR RAPPORTEN ?

Rapporten är från December 2015 och beställd och bekostad av Sveriges regering. Arbetet har

genomförts av professor Lennart Flood och fil. dr Joakim Ruist, båda verksamma vid Göteborgs universitet.


Mig veterligen har svensk systemmedia (DN, AB, SvD, Exp m.fl.) överhuvudtaget inte nämnt denna

rapport och den chockerande slutsatsen. Varför? Beror det möjligen på att rapporten säger något helt annat än

vad som tillåts inom den s.k. åsiktskorridoren?VAD SÄGER RAPPORTEN ?


Utomeuropeisk invandring = Stor kostnad/förlust


Din pension och välfärd minskar alltså som en direkt följd av den migrationspolitik som tillåter en stor

utomeuropeisk invandring.


---------------------------


Klart och redigt i rapporten. Det är bara att läsa vad som står där. För makthavarna är detta alltså inga

hemligheter. Man vet mycket väl att Sveriges pensionärer måste stå för kostnaden, men ändå genomför

man sin politik.


Det mest intressanta i hela rapporten är en del av sammanfattningen som återfinnes på

sidorna 99 och framåt. Jag citerar:


"Grupper som invandrat från ”Övriga Europa” (exkl. Norden och personer födda i Sverige som återvänt)

skapar ett stort överskott medan utomeuropeiska invandrare som grupp genererar ett stort underskott."


"Det diskonterade överskottet (vid 3,5 procents diskonteringsränta) uppgår till mer än 540 000 kronor

per person för de från ”Övriga Europa” medan motsvarande beräkning för de som invandrar från länder

utanför Europa är ett underskott på drygt 370 000 kronor"


Man analyserar olika scenarier, framförallt vad det gäller olika framtida sysselsättningsnivåer bland de

nyanlända. Det man kan konstatera är att vi under decennier inte lyckats få en rimlig sysselsättningsnivå

bland framförallt nyanlända från de sk. MENA-länderna (Mellanöstern och Nordafrika). Vem kan tro att vi

skulle lyckas bättre i framtiden?


D.v.s. det enda rimliga och trovärdiga scenariet är "Worst Case" d.v.s. en lägre framtida sysselsättning

hos dessa grupper, d.v.s. mycket betydande framtida kostnader.STOR SKILLNAD PÅ UTOM- OCH INOMEUROPEISK INVANDRING


Skillnaderna är enorma, men beror naturligtvis inte på hudfärg eller några genetiska orsaker.

Det beror istället med all sannolikhet på:


Inomeuropeisk invandring

Högre genomsnittlig utbildningsnivå och oss kulturellt närstående.


Utomeuropeisk invandring

Lägre genomsnittlig utbildningsnivå och oss kulturellt mera främmande.


Svårare än så är det nog inte.SÅ GÖR USA, KANADA OCH AUSTRALIEN


I dessa länder har man haft mycket bättre resultat med den utomeuropeiska invandringen. Det beror med

all sannolikhet på att man också ställer helt andra krav.


Innan någon får tillstånd att komma till något av dessa länder måste denne bevisa att han/hon är lämplig.

Det är alltså inte som i Sveriges och Europas fall där vem som helst bara kan komma och börja ställa krav.


Lite elakt kan man nog säga att:


"Dom tar eliten och vi får resten".


-------------------------------------------------------------------------


HÄR KAN DU HÄMTA RAPPORTEN


http://www.regeringen.se/4ada64/contentassets/6a0373dacf97488d8aae6b5785e46583/migration-en-aldrande-befolkning-och-offentliga-finanser-sou-201595


Reservlänk; http://flygbladet.com/pdfdok/migrationopension.pdf