JÖK-partierna blir en allt större fara för Sverige
Deras osunda påverkan medför att Sverige snabbt närmar sig en omfattande systemkollaps. Inte nog med att det är kris inom bland annat migration, integration, rättsväsende, åldringsvård, sjukvård och skola. Efter stängningen av Ringhals 1 i december 2020 har Sverige dessutom kastats in i en akut elkris som nu medför allt större skadeverkningar.
Svenska folket har dock makt och möjlighet att göra något åt det om man väljer att göra så.

Så här kan du delta i protestarna

Genom att varje måndag exakt klockan 08:00 ställa en kastrull vatten på spisen, slå på plattan och därefter låta den koka i cirka 5 minuter.

Vad är vitsen med det här?

Att skapa en puls i eleffektbehovet. Pulsen är mätbar och makthavarna kan därför dag för dag få en uppfattning om hur många som deltar i protesterna.

Du kan själv kontrollera hur protesterna går

I samband med att du gör din dagliga 08:00-insats kan du kontrollera hur framgångsrika dagens protester har varit. I det här dokumentet har du mera information.

Vilka arrangerar dessa protester?

Det finns ingen arrangör. Tanken är istället att det ska handla om spontana, folklig protestyttringar där alla som vill kan vara med. När tillräckligt många känner till dessa tankar och börjar anse att de är bra kommer förmodligen allt fler att börja agera själva.

Det här är svenska folkets nya vallokal

Det låter kanske absurt, men det handlar alltså om att använda det svenska elnätet som en slags "vallokal". Att det överhuvudtaget är möjligt beror på att Miljöpartiets energipolitik har lyckats försvaga och destabilisera nätet så mycket att det nu går att använda det som ett slags mätinstrument.

Det är dags att folket tar tillbaka makten

Regeringsformen är en av Sveriges fyra grundlager och utgör själva grunden för svensk demokrati. Där stipuleras bland annat att:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare

Det innebär i praktiken att den politik som en majoritet av svenska folket vill ha också är den politik som ska genomföras. Detta tillämpas tyvärr numera i allt mindre omfattning. Vad det gäller bland annat energi- och migrationspolitik tillämpas det i stort sett inte alls.

Där låter istället regering och riksdag sig utpressas av det lilla Miljöpartiet, vilket resulterar i en politik som har mycket litet stöd bland svenska folket.

Bland svenska folket växer missnöjet. Politikerna tycks dock stå handlingsförlamade och väljer makten med Miljöpartiets stöd före omsorg om svenska folket.