Till 1a sidan

Flygbladet.com - Södermalmsprojektet

Syftet med Södermalmsprojektet är att i största möjliga omfattning hjälpa Multikulturen att omlokalisera till Södermalm i Stockholm. Här bor en stor andel av Sveriges politiskt korrekta media- och kulturpersoner och även många ur den övriga makteliten, d.v.s. de människor som jobbat hårt och länge för att skapa den situation vi idag har i vårt land. 94% av Södermalmsborna röstade i valet 2014 på något av de partier som är ansvariga för det som sker . En del brukar uttrycka sig på ett lite annorlunda sätt enligt nedan:

SÖDERMALM ÄR BÄSTA PLATSEN

På Södermalm har man bra värdegrund, tror på allas lika värde och ställer inte grupp mot grupp. Man bör alltså välkomna alla och se det multikulturella samhället som något positivt.

Eftersom Södermalm är en rik stadsdel bör man ha betydande resurser för att hjälpa utsatta människor, och här bör de också vara extra välkomna.

Det är inte mer än rätt att just Södermalmsborna får åtnjuta de praktiska fördelarna av den politik man kämpat så för.

94% röstade för Mulitikultur

Titta på bilden till vänster. Där kan du se hur Södermalm röstade i valet 2014. 94% röstade alltså på något av de partier som understödjer den multikulturella utvecklingen.

HJÄLP TILL - SPRID INFORMATIONEN

Vi har tagit fram speciella flygblad där gatubarn, ensamkommande m.fl. välkomnas och får reseanvisningar till Stockholm/Södermalm.

Texterna är på:

- Farsi/dari som talas av afghanska ensamkommande

- Arabiska som talas av marockanska gatubarn och många övriga ensamkommande

- Rumänska som talas av många romer.

Genom att dela ut flygblad kan du hjälpa personer i just din stad att hitta till Södermalm.

DISTRIBUERA FLYGBLAD

Det här kan alla hjälpa till med. Dessutom kan du vara helt anonym genom att tillämpa metoden "Glömma Flygblad". Med "glömma" menas att du anonymt lämnar flygblad på ställen där du tror att det är stor chans att de hittas och blir lästa.

Välkommen till Södermalm - 3 språk

Med bildmässiga presentationer av Södermalms många attraktioner, samt detaljerade reseanvisningar.

Så här trycker du egna flygblad

Klicka här för att ladda ner pdf-original

Skriv ut på dubbelsidig a4. Klipp/skär ner till 2st. a5.

Om inte din skrivare har funktion för dubbelsidig utskrift gör du istället så här:

- Skriv först ut sidan 1

- Vänd därefter på pappersbunten

- Skriv sedan ut sidan 2

Det här betyder texterna

Texterna är översatta från svenska. I ev. fall där skillnader skulle föreligga är det den den svenska originaltexten som skall gälla. Den lyder:

Välkommen till Södermalm - Här värnas om flyktingars rättigheter - Södermalm är ett av de rikare områdena i Sverige, d.v.s. möjligheterna att få hjälp och stöd är så mycket större här än på andra ställen.

Hitta till skolan - 2 språk

Gatubarnen bör inte vara ute och driva på gator och torg. Det är i skolan de skall vara. På det här flygbladet finns en karta över skolor på Södermalm. På arabiska och dari/farsi, d.v.s. språk som förstås av de flesta ensamkommande.

Så här trycker du egna flygblad

Klicka här för att ladda ner pdf-original

Skriv ut på a4. Klipp/skär ner till 4st. a6.

Det här betyder texterna

Texterna är översatta från svenska. I ev. fall där skillnader skulle föreligga är det den den svenska originaltexten som skall gälla. Den lyder:

Skola - Sök kontakt med jämnåriga

Välkommen till Södermalm - Rumänska

Specialversion som främst riktar sig till tiggare av romskt ursprung.

Så här trycker du egna flygblad

Klicka här för att ladda ner pdf-original

Skriv ut på a4. Klipp/skär ner till 2st. a5.

Det här betyder texterna

Texterna är översatta från svenska. I ev. fall där skillnader skulle föreligga är det den den svenska originaltexten som skall gälla. Den lyder:

Välkommen till Södermalm - Här värnar vi om romernas rättigheter - Södermalms stadsdel är en av de rikaste områdena i Sverige, d.v.s. möjligheterna att få hjälp och stöd är så mycket större här än på andra ställen.

Det går att klippa isär a5-orna, men snyggast blir det om du använder en pappersskärare.

Här kan du köpa billiga pappersskärare:

http://www.clasohlson.com/se/Sk%C3%A4rmaskin/32-8474

http://www.clasohlson.com/se/Sk%C3%A4rmaskin-A4/38-2095

Vi är ett antal Sverigevänner som bidrar till denna webbplats. Ifall du också vill bidra, kontakta oss på email info@flygbladet.com